Związek Polskich Artystów Fotografików (Association of Polish Art Photographers)

 

To elitarna organizacja skupiająca twórców wypowiadających się w szeroko pojętym medium fotografii. Powstał po drugiej wojnie światowej w roku 1947 jako kontynuacja przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Przejął jego tradycje i wartości a założycielami byli wybitni fotograficy z Janem Bułhakiem na czele. Struktura Związku obejmuje 13 okręgów a Zarząd Główny ma siedzibę na Placu Zamkowym w Warszawie. Tu warto nadmienić że do ZPAF nie można się „ZAPISAĆ” lecz trzeba się „DOSTAĆ” po weryfikacji przez Radę Artystyczną ZG ZPAF. W Okręgu Łódzkim mamy ponad 30 członków posiadających bogaty dorobek artystyczny, w dużej mierze są to absolwenci Uczelni Artystycznych i Łódzkiej „Filmówki” co nie wyklucza szerokiego wachlarza innych wcześniej zdobytych profesji. Z ramienia Związku organizujemy wystawy indywidualne naszych członków jak również liczne wystawy zbiorowe. Jedną z wystaw zbiorowych jest wystawa

w Hali EXPO w Łodzi podczas trwania Targów FILM VIDEO FOTO 2023 (20-22 kwiecień)

Tu wartu dodać że Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Fotografików jest jednym z patronów honorowych Targów a rok 2023 jest rokiem obchodów 600-lecia Łodzi. Hasłem spajającym wybór naszych prac na tej ekspozycji jest PUNCTUM pojęcie bardzo ważnego elementu decydującego o wartości komunikacyjnej każdego świadomie zbudowanego kadru. Przedstawiamy 20 prac będących odbiciem indywidualnych potrzeb twórczych każdego z autorów, bez narzucania tematu czy też techniki wykonania. Porządkuje je od strony formalnej jedynie wspólny wymiar 100 x 70 cm. Zapraszamy zwiedzających do kontaktu z naszymi pracami, warto zauważyć jak szeroki i indywidualny może być wachlarz przekazu fotograficznego.

Dr hab. Leokadia Bartoszko prezes OŁ ZPAF