Zapraszamy do zapozania się regulaminami oraz przepisami BHP obowiązującymi
podczas imprez targowych organizowanych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o.:

(We invite you to read the regulations, health and safety regulations in force
during trade fairs organized by Miejska Arena Kultury i Sportu Sp.
z o.o.)

Regulamin obowiązujący podczas imprez targowych_MAKiS (PL)

REGULATIONS FOR THE PARTICIPANTS (ENG)

Przepisy Techniczne, Przeciwpożarowe i BHP (PL)

Technical Fire Safety And OHS Regulations (ENG)